Kazalo  |  Naslovna stran                     
DIXI - Sanitarije za prosti čas, delo in šport
 

WC kabine za prireditve in gradbišča je najbolje najeti

26.10.2009

Prenosne WC kabine so tudi okolju najprijaznejša rešitev

Prenosne WC kabine so zanesljivo najenostavnejši in stroškovno najučinkovitejši način reševanja sanitarnih potreb na množičnih prireditvah in na gradbiščih. Prenosne WC kabine so okolju tudi najprijaznejša rešitev. Za servis in vzdrževanje prenosnih WC kabin zadostujejo okolju prijazna sredstva, z odpadno vodo iz prenosnih WC kabin ravna strokovno usposobljeno osebje, ki poskrbi tudi za kontrolirano odlaganje in odvoz izključno v čistilne naprave.

Prenosne WC kabine polni okolju prijazna in A-testirana greznična tekočina, ki izpolnjuje okoljske zahteve in oddaja prijeten vonj. Greznična tekočina prenosnih WC kabin ob rednem servisu ter upoštevanju standardov in normativov zagotavlja tudi prijetno rabo brez smradu.

Najem ali nakup prenosnih WC kabin?

Dobra praksa je pokazala, da je za stranko, tudi če gre za daljše obdobje, najugodnejši najem prenosnih WC kabin. Z najemom prenosnih WC kabin se rešite skrbi in stroškov, ki jih zahtevajo hitra dostava na drugo lokacijo, čiščenje in servisiranje ter odlaganje fekalij. Si predstavljate, da bi morali sami poskrbeti za servis na terenu ter za odvoz fekalij v čistilne naprave? Ne!

Za najem prenosnih WC kabin se povežite z zanesljivim ponudnikom!

Prav takšnega ponudnika, ki namesto vas poskrbi za transport, strokovno vzdrževanje in servis, si boste zagotovili z najemom DIXI prenosnih WC kabin. Dostavljamo hitro, zanesljivo in čisto. Ponašamo se z dolgoletnimi izkušnjami na področju najema prenosnih WC kabin za gradbišča, prireditve in druge potrebe. Nenehno spremljamo tudi trende in novosti na področju storitev najema prenosnih WC kabin.

Zadostimo še tako zahtevnim logističnim in organizacijskim zahtevam

Večje število servisnih postaj naših WC kabin omogoča hitro in zanesljivo dostavo na vse lokacije osrednje Slovenije, Štajerske, Dolenjske, Koroške, Gorenjske, Pomurske in Primorja. Za našo dejavnost nam je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije podelil ustrezno pozitivno strokovno mnenje št. 310-522-007/05 o ekološki in zdravstveno higienski ustreznosti prenosnih WC kabin.

Koliko prenosnih WC kabin potrebujete za organizacijo prireditve?

Skrb za zadostno število prenosnih WC kabin je del načrtovanja vsake večje množične prireditve. Obstajajo standardi in normativi o potrebnem številu prenosnih WC kabin, načeloma pa velja, da v primeru dolgoročnega najema prenosnih WC kabin zadostuje ena WC kabina za 10 oseb. Na prireditvah pa ena prenosna WC kabina pokrije sanitarne potrebe 80 oseb.

Okvirni izračun, koliko prenosnih WC kabin boste potrebovali za prireditev, lahko naredite tudi sami. Uporabite obrazec.

DIXI Standard
DIXI prenosne WC kabine – okolju najprijaznejša rešitev