Kazalo  |  Naslovna stran                     
DIXI - Sanitarije za prosti čas, delo in šport
 

Strokovni servis

DIXI prenosne toaletne WC kabine so se izkazale kot okolju prijazna rešitev sanitarnih potreb na različnih področjih, javnih prireditvah vseh vrst in velikosti, koncertih, sejmih, v šotorih, v gradbeništvu na malih in velikih gradbiščih, na parkirnih prostorih, športnih parkih, lokalih z letnimi vrtovi, … Avtocestam in postajališčem nudimo kvalitetno in hitro oskrbo, tudi kabine prirejene za potrebe invalidnih oseb, prav tako v industrijskih conah, velikih halah, v zaprtem prostoru ali na prostem.

Strokovni servis

Prevoz in servis WC kabin DIXI:

  • Hitra dostava in prevoz ter strokoven servis na območju celotne Slovenije – večje število servisnih postaj naših WC kabin omogoča hitro in zanesljivo dostavo na vse lokacije (Osrednja, Štajerska, Dolenjska, Koroška, Gorenjska, Pomurska, Primorska ...).

  • Ergonomsko oblikovane DIXI prenosne toaletne WC kabine so enostavne za uporabo in čiščenje ter zelo vzdržljive. Z neomejenim številom razpoložljivih toaletnih WC kabin in veliko dostavnimi servisnimi avtomobili lahko zagotovimo vsem še tako velikim potrebam.

  • Za našo dejavnost imamo ustrezno pozitivno strokovno mnenje št. 310-522-007/05 o ekološki in zdravstveno higienski ustreznosti mobilnih WC kabin, ki ga je izdal Inštitut za varovanje zdravja RS.

  • Večletna praksa in izkušnje na področju delovanja s toaletnimi WC kabinami in nenehno spremljanje trendov in novosti.

  • Strokovno usposobljen kader, ki skrbi za kvalitetno in brezhibno opravljen servis na terenu, s kontroliranim odvozom fekalij na čistilne naprave.

  • Okolju prijazna in A-testirana greznična tekočina, ki izpolnjuje okoljske zahteve in oddaja prijeten vonj ter ob rednem servisu in upoštevanju standardov in normativov (v Izračunu) zagotavlja prijetno rabo toaletnih WC kabin DIXI.

  • Certifikat ISO 9001:2000 – ADCO Umweltdienste Holding GmbH
Certifikat ISO 9001:2000 – ADCO Umweltdienste Holding GmbH